Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vier regenten:

 

Regent-voorzitter: de heer Mr. S.W.de Stigter

Regent-secretaris: Mevr. I. van Meggelen-Stegman

Regent-penningmeester: de heer Drs. J. H. A. A. Prins

Regent Bestuurder: de heer Prof. Dr. A.R.Thurik

 

Bestuursleden van 1895 -2021

D.Bakker     1895-1943

Mr.J.P.van Wijngaarden 1895-1926

Th.Nolen   1895-1912

Mr.W.Nolen   1914-1969

Mr.H.Craandijk  1922-1977

J.Drapers   1946-1970

Mr.G.E.va Walsum  1943-1946

Mr.H.J.F.Heyman  1946-1998

Mr.H.van Riel   1973-1980

Drs.H.Bontenbal  1977-1993

Mr.J.C.Munster van Heuven 1981-2001

A.E.Kolff   1993-2021

Mr.S.W.de Stigter  1998

Prof.Dr.A.R.Thurik  2001

Drs.J.H.A.A.Prins  2016

Mw.I.van Meggelen  2021

 

Opvallend is de bijzonder lange zittingsduur van de bestuursleden.

Meer over het bestuur

Meer over Historie

Meer over Financiën