Anna Maria van Cappellen (1860-1893) gehuwd met Johannes Nolen (1847-1895)  besloten kort na hun huwelijk dat Anna Maria’s nalatenschap zou worden aangewend voor de oprichting van een ‘weldadige stichting’. Beide families behoorden tot welgestelde families, met name de Van Cappellens waren sterk gelieerd aan het dorp Capelle aan den IJssel.

 

Het bestuur

lees verder...

Het bestuur van de stichting bestaat per begin 2020 uit de volgende personen:

 

Voorzitter: de heer Mr. S.W.de Stigter

Secretaris-Penningmeester:  de heer A.E.Kolff

Bestuurder: de heer Prof.Dr. A.R.Thurik

Bestuurder: de heer Drs. J.H.A.A.Prins

Bestuurder: mevrouw I van Meggelen

 

 

lees verder...

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door enerzijds de continuïteit van het vermogen veilig te stellen en anderzijds de project aanvragen die de stichting jaarlijks ontvangt, nauwkeurig te toetsen en te beoordelen of deze voor een bijdrage in aanmerking komen, hiertoe wordt een aantal regels gehanteerd ( zie verder onder aanvragen).

 

ANBI

lees verder...

Aanvragen

Doelstelling

 

De Van Cappellen Stichting heeft als hoofddoelstelling de behartiging en het ondersteunen van sociale, culturele en algemene belangen van de inwoners in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Krimpen aan den IJssel. Daartoe worden sociale, maatschappelijke en culturele evenementen en/of projecten, met een financiële bijdrage gesteund, zoals vastgelegd in het beleidsplan door het bestuur.

 

In Rotterdam worden geen sociaal maatschappelijke projecten ondersteunt, tenzij duidelijk aangetoond kan worden dat inwoners uit de drie kern gemeenten betrokken kunnen zijn.

 

 

 

Teneinde in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage:

 

•  Dient de aanvrager een rechtspersoon te zijn;

•  In beginsel worden geen bijdragen voor afstudeerprojecten, proefschriften, e.d. verstrekt

•  Commerciële of zakelijke projecten worden niet gesubsidieerd;

•  De subsidie moet bij voorkeur een wezenlijk verschil maken voor het tot stand komen van het project;

•  Als het culturele project in Rotterdam wordt georganiseerd dan wordt tevens gekeken of het project voor

    de inwoners uit de drie kerngemeentes goed bereikbaar is;

•  Aanvragen worden tenminste eenmaal per kwartaal behandeld, in de praktijd veelal éénmaal per maand

 

 

 

Project categorieën


De volgende project categorieën worden onderkent:

 

 Kunst & Cultuur in de drie kern gemeenten  •   Kunst & Cultuur in Rotterdam  •   Maatschappelijk en sociaal

 Ouderen  •   Werk  •   Jeugd  •   Onderwijs  •   Diversen

 

 

 

Procedure

 

Voldoet u aan bovenstaande toetsingscriteria en doelstellingen dan kunt u via het onderstaande aanvraagformulier en de daarbij behorende bijlagen een aanvraag indienen.

Wij stellen het op prijs als de aanvraag zowel digitaal als per post ingediend wordt.

Naast het aanvraagformulier dient u aan te leveren:

 

1. Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel;

2. een aanbiedingsbrief waarin kort het project beschreven staat;

3. het projectplan;

4. de begroting en het dekkingsplan voor het aangevraagde project.

 

E-mail adres: secretariaat@vancappellenstichting.nl

Post:  Secretariaat Van Cappellen Stichting

T.a.v. Mevr. I. van Meggelen

Schiekade 77, 3033 BE te Rotterdam.

Contactpersoon: Mevr. I. van Meggelen.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar via nummer:  010-466 58 12.

 

U krijgt bericht dat de aanvraag is ontvangen.

 

Beoordeling: Het bestuur vergadert maandelijks over de ingediende aanvragen van de desbetreffende

                        maand.

 

De aanvrager ontvangt na de bestuursvergadering zo spoedig mogelijk bericht over het genomen besluit.

 

 

Aanvraagformulier

 

Project aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij:

Secretariaat Van Cappellen Stichting

Schiekade 77, 3033 BE  Rotterdam

Tel. 010 - 466 58 12

E-mailadres:  secretariaat@vancappellenstichting.nl

 

Bij de project aanvraag dient een volledig ingevuld begeleidingsformulier te worden meegestuurd tezamen met de daarbij vermelde bijlagen.

Over ons

Projecten

Zoals aangegeven onder Aanvragen en Toetsingscriteria onderkent de stichting projecten in de volgende categorieën in de drie kern gemeentes a/d IJssel:

 

Kunst & Cultuur  •  Maatschappelijk en sociaal  •  Ouderen  •  Werk  •  Jeugd  •  Onderwijs  •  in Rotterdam alleen in de categorie Kunst & Cultuur

Bekijk hier foto's en
meer info over projecten

Foto's uit oude archief

Impressie van een evenement mede mogelijk gemaakt door

de Van Cappellen Stichting in samenwerking met
Gemeente Capelle a/d IJssel

Beoordeling

 

Nieuwe project aanvragen worden maandelijks in behandeling genomen en beoordeeld door het bestuur. De aanvrager ontvangt vervolgens spoedig bericht van het secretariaat over de uitkomst.

 

 

 

 Logo gebruik

 

  Het logo van de Van Cappellen Stichting mag vrij gebruikt worden.

 

 

 

 

 

 

 

Website links

 

•  Website Ver.Rotterdamse Fondsen: www.rotterdamsefondsen.nl

•  Website van de FIN: www.fondseninnederland.nl

Kunst & Cultuur

 Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat – culturele evenementen in het van Cappellenhuis

 Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas

 Muziekvereniging Concordia

 Museum Boymans van Beuningen – restauratie project

 Maritiem Museum Rotterdam  - steiger in de buitenhaven

 Stichting de Doelen – renovatieproject van de van Cappellenzaal

 

Maatschappelijk & Sociaal

 Stichting Themater – discussie platform in Capelle aan den IJssel

 Stichting Molen Kortenoord – div.projecten w.o. aanleg ledverlichting

 Stichting Ondersteuningscentrum Capelle  - inrichting nieuwe locatie

 Meerdere bekende zorginstellingen in Capelle en Krimpen – div. projecten

  b.v. de Zellingen-Rijckehove     *  foto opgevraagd bij secretariaat

 IJsselland Ziekenhuis – speelvloer voor kinderen, films en bomen de hal

 Stichting Welzijn  - div. projecten w.o. studio inrichting Capsloc en Fascinatio

 Stichting Evenementen Rijnmond – div.projecten b.v. Oranjenacht en Xconcert

 Stichting Vrienden City Kids – speeltoestellen voor minder valide kinderen

 Centrum voor Jeugd en Gezin, Capelle  - div. projecten

 Isala Theater Capelle aan den IJssel – renovatie foyer

 

Ouderen

 Stichting Kunstkring Capelle aan den IJssel  - b.v. project creatief ouder worden

 Hervormde Gemeente Capelle aan den IJssel – b.v. Pastorale zorg

 Stichting Hospice IJsseloever  - inrichting

 Stichting IJsselhospice Nieuwerkerk = inrichting

 Stichting Fun, Stichting Diva Dichtbij en Stichting Philomela – zang in zorgcentra

 Stichting Activiteiten Rotary Capelle – kerstpakketten acties

Werk

 De Jonge Krijger B.V.  – jongeren begeleiding naar werk

 Stichting Zomerondernemer – jongeren begeleiding naar werk

 

Jeugd

 Stichting Jongeren Theater Quint  - toneelvoorstellingen door jongeren

 Prinses Christina Concours – ontwikkeling muzikale talenten en b.v. Classic Express

Stichting Drugs Informatie & Preventie – voorlichting   zie website stichtingdpj.nl     Stichting Pallieter  - diverse projecten

Stichting Beheer & Kinderboerderij Klaverweide – div. projecten

Stichting Excelsior 4 All – jongeren educatie, vorming en begeleiding  - zie website

Stichting Huttendorp, Capelle aan den IJssel – zomervakantie project jongeren

Stichting Leergeld  - aanschaf leermiddelen voor jongeren

Stichting Scout Centrum ’s Gravenweg Capelle – restauratie project

 

Onderwijs

 Bibliotheek Capelle aan den IJssel   - div. projecten  w.o. leesbevordering

 Stichting Leergeld – aanschaf leermiddelen voor jongeren

 Classic Young Masters  - muzikale vorming van jongeren – zie website

Impressie van Projecten mogelijk

gemaakt door de Van Cappellen Stichting

klik voor meer info op de foto's!

Jongeren Theater Quint  - toneelvoorstellingen door jongeren

Excelsior 4 All – jongeren educatie, vorming en begeleiding

Classic Young Masters  - muzikale vorming van jongeren

Bekijk hier foto's en
meer info over projecten

Download LOGO VCS zw/w ( PNG )

Download LOGO VCS zw/w ( JPG )

Download LOGO VCS full color ( PNG )

Download LOGO VCS full color ( JPG )

ZomerOndernemer:

Een eigen bedrijf als vakantiebaan

Het Muziek als

Medicijn Fonds

Maritiemmuseum - steiger in de buitenhaven

Molen Kortenoord – div.projecten w.o. aanleg ledverlichting

De Zellingen, locatie Vogelhof/verpleeghuis, familiekamer

De Doelen – renovatieproject
van de Van Cappellenzaal

MAX

mobiel

De Zellingen, locatie de Meander,

Duofiets

Stichting Themater – discussie

platform in Capelle aan den IJssel

Huttendorp, Capelle aan den IJssel – zomervakantie project jongeren

De Zellingen, locatie de Meander,

verfraaiing tuin

Classic Express -  ontwikkeling

muzikale talenten

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier verzonden!

Required

Required

Neem contact met ons

CONTACT INFO

 

Van Cappellen Stichting

Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam

 

Mw.I.van Meggelen  

secretariaat@vancappellenstichting.nl

 

Historie